WYJŚCIE DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

7 lutego 2023
WYJŚCIE DO ARESZTU ŚLEDCZEGO

W dniach 5 i 13 grudnia 2022 r. wychowankowie naszej bursy uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – prewencyjnych w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie. Spotkania poprowadzone przez funkcjonariuszy miały na celu poszerzenie wiedzy wychowanków z zakresu profilaktyki przestępstw oraz pozyskanie informacji na temat funkcjonowania Służby Więziennej. Ponadto była to okazja, aby zmotywować wychowanków do formułowania własnych wniosków i sądów, a także kształtowania empatii.

 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, w związku z czym, w marcu przewidziane jest kolejne wyjście.

Organizatorki: P. Zajdel i R. Kamińska