Koło Miłośników Literatury

     

     Do Koła Miłośników Literatury działającego w bursie należą wychowankowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki. Na zajęciach koła młodzież uczy się odpowiedzialności, samorządności, systematyczności i umiejętności pracy w grupie. Praca wychowanka w kole dowartościowuje go, stwarza mu możliwość pokazania swoich umiejętności i zdolności. Imprezy czytelnicze organizowane w ramach koła (Czytadła), mają uświadomić wychowankom, że kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie i ludziach, rozwija wyobraźnię, kształtuje właściwą hierarchię wartości, uwrażliwia na przeżycia i uczucia innych.

     Program koła promuje książkę, bibliotekę w bursie i czytelnictwo. Jest to forma zorganizowania wychowankom ich czasu wolnego w sposób przemyślany, pożyteczny i miły.

 

Opiekunem koła jest pani Aneta Kaproń.