Projekt Ars, czyli jak dbać o miłość

 

Bursa Szkolna przystąpiła w tym roku szkolnym  do wielu projektów.

 

Projekt  Ars , czyli jak dbać o miłość  to profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny, alkoholu i innych środków psychoaktywnych realizowany przez  państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z  Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz  Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J.Nefera.

 

Podczas debat chcemy poruszyć wiele tematów : jak radzić sobie z własnymi emocjami, poznać możliwości swojego umysłu  i zdrowo dojrzewać. Opowiedzieć o wielu aspektach miłości i jej przejawach.

Koordynatorem projektu jest mgr M.Andrałojć.