O nas

 

      Jak większość młodych istot, tak i nasza Bursa nie lubi dat. Odłóżmy więc pożółkłe annały i przyjmijmy za początek jej powstania, zgodnie z Aktem Założycielskim Placówki -rok 2000, kiedy to Bursa Szkolna znalazła lokum przy pl. Majdanek 7 w Stargardzie, w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 2. Znaleźli tu dla siebie dom żacy, spragnieni edukacji w stargardzkich szkołach, którzy tłumnie zjeżdżali z okolicznych miejscowości, a że kiesy ich były chude, nie mogli osiąść w prywatnych stancjach.

      Niejedno w ciągu tych lat widziały stare mury Bursy, albowiem bractwo żakowskie niesforne jest i psotliwe. Na szczęście ściany mają, co prawda uszy, ale mówić nie potrafią. Wzięło więc na swe barki grono mentorów trud niemały, z iście macierzyńską troską starając się wpajać młodzieży umiejętności i zasady, jakie wynieść winna z każdego porządnego domu. A taki właśnie dom Bursa stara się zastąpić.

      Lata mijają, zmieniają się również mieszkańcy Bursy. Kolejne roczniki wchodzą w życie i sięgają po sukcesy. Bursa jest dumna ze swoich wychowanków, nie tylko tych, którzy są już znani, ale także z tych, którzy pracują i tworzą w cieniu innych. W ich działaniu jest przecież cząstka tego, co przekazano im w Bursie.

      Przez lata istnienia Bursy Szkolnej daliśmy schronienie i wspieraliśmy rozwój ok. 2 tys. młodzieży; zmieniała się kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi. W ciągu tych lat unowocześniono pokoje mieszkalne, łazienki, stołówkę i kuchnię oraz rozpoczęły swoją działalność: biblioteka z czytelnią, świetlica, sala telewizyjna, sala bilardowa, sala komputerowa z Internetem.

      Pragniemy, by nasza placówka była przyjaznym, bezpiecznym miejscem zamieszkania dla młodzieży. Duże znaczenie przywiązujemy do serdecznych relacji międzyludzkich oraz przyjaznej atmosfery. Wspieramy młodych ludzi i pomagamy im w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Chcemy, by czuli się jak u siebie w domu