Koło Turystyczne

 

Koło turystyczne utworzone zostało z myślą o wychowankach Bursy Szkolnej w Stargardzie. Celem nadrzędnym jest zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia, inspirowanie do poznawania naszego regionu w aspekcie przyrodniczym, krajobrazowym, historycznym, kulturowym oraz efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie.

Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników szeroko rozumianej turystyki.

 

Wychowawczyni p. Anna Seredyńska.