Młodzieżowa Rada Bursy

 

 

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Bursy

Łukasz Bus


 

Z-ca Przewodniczącego

Młodzieżowej Rady Bursy

Alicja Spirzak


Sekretarz

Młodzieżowej Rady Bursy

Maja Czyżewska

Członek Zarządu

Młodzieżowej Rady Bursy

Jakub Kiełbowicz

Członek Zarządu

Młodzieżowej Rady Bursy

Maciej Prądziński

 


 

OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

 

Renata Kamińska

 

Zobacz:

Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy