Młodzieżowa Rada Bursy

 

 

 

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Bursy

Dominika Chudy


 

 

Z-ca Przewodniczącego

Młodzieżowej Rady Bursy

Nikola Żalisko


 

Sekretarz

Młodzieżowej Rady Bursy

Łukasz Bus

 

Członek Zarządu

Młodzieżowej Rady Bursy

 Kamil Krakowiak

 

Członek Zarządu

Młodzieżowej Rady Bursy

 Filip Bagrowski

 


 

OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

 

 

Renata Kamińska

 

Zobacz:

Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy