Młodzieżowa Rada Bursy

 

 

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Bursy

Krzysztof Gołyński


 

Z-ca Przewodniczącego

Młodzieżowej Rady Bursy

Julia Banaś


Sekretarz

Młodzieżowej Rady Bursy

Dagmara Wołoszyn

Członek Zarządu

Młodzieżowej Rady Bursy

Klaudia Kisarewska

Członek Zarządu

Młodzieżowej Rady Bursy

Marek Meiβner

 

 


 

OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

 

Renata Kamińska

 

Zobacz:

Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy