FILMY NA ŻYCZENIE

7 lutego 2023
FILMY NA ŻYCZENIE

W ramach działającego w bursie Koła filmowego, młodzież czynnie uczestniczy w wyborze repertuaru. Na dwa wieczory filmowe wybrali projekcję filmu „Uśpieni” oraz bajkę „W głowie się nie mieści”.  Dwa różne obrazy, ale dotykające istotnych zagadnień: wyborów życiowych, wpływu dzieciństwa na dorosłe życie, molestowania seksualnego a także znaczenia emocji w rozwoju człowieka i umiejętności radzenia sobie z nimi. Takie też były tematy ożywionych dyskusji wychowanków po projekcji filmów.

 

 

 

 

 

R. Kamińska