WOLONTARIUSZE GOTOWI DO DZIAŁANIA

20 listopada 2019
WOLONTARIUSZE GOTOWI DO DZIAŁANIA

Od początku roku szkolnego wiedzieliśmy, że będziemy działać na rzecz innych.

Kilka spotkań organizacyjnych, ustalenie planu, podpisanie umowy wolontariackiej a zapał wychowanków dalej nie mijał. 14 listopada szybka akcja i wolontariusze zebrali pieniądze na słodkości dla naszych podopiecznych. W poniedziałek 18 listopada poszliśmy na pierwsze spotkanie do dwóch stargardzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych i już w tym tygodniu ruszyliśmy z regularnymi odwiedzinami. Pomoc w nauce, wspólne spędzanie czasu to nasze główne zadania. Bo najważniejsze jest „być przy drugim człowieku”.

I działamy dalej. Przed nami wsparcie dla schroniska w Kiczarowie i odwiedziny w DPS w Dolicach. Trzeba się dzielić tym, co w nas jest najlepsze.

 

R. Kamińska