binary options in 10 rs regulated binary options uk finrally binary options rewil đường ema là gì how to trade binary options in india etoro review

To się czyta!

10 lutego 2017
To się czyta!

Magia słowa pisanego !

Pod Patronatem Starostwa Powiatowego w Stargardzie zakończył się 7 lutego 2017 roku pierwszy etap Projektu To się czyta, który organizowała nasza placówka pod kierunkiem p. Małgosi Andrałojć.

Celem naszego projektu było zachęcenie młodych ludzi do czytania, poznawania nowości czytelniczych i krytycznego ich oceniania.

Jury pod przewodnictwem Piotra Słomskiego – redaktora naczelnego Dziennika Stargardzkiego – przyznało nagrody za pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia.

W lirycznym nastroju wierszy poetki ziemi stargardzkiej – Marianny Ladorudzkiej – rozmawiano o książkach i poezji.

W miłym gościnnym zakątku, przy filiżance aromatycznej herbaty, uczestnicy konkursu podzielili się refleksjami ze swoich lektur, gdyż konkursowe zadanie wymagało zredagowania recenzji wybranego bestsellera lub nowości czytelniczych.

Organizatorzy dziękują Uczestnikom, Patronom i Gościom za wspólny twórczy czas i zapowiadają kolejne ciekawe zadania Projektu To się czyta !