To się czyta!

10 lutego 2017
To się czyta!

Magia słowa pisanego !

Pod Patronatem Starostwa Powiatowego w Stargardzie zakończył się 7 lutego 2017 roku pierwszy etap Projektu To się czyta, który organizowała nasza placówka pod kierunkiem p. Małgosi Andrałojć.

Celem naszego projektu było zachęcenie młodych ludzi do czytania, poznawania nowości czytelniczych i krytycznego ich oceniania.

Jury pod przewodnictwem Piotra Słomskiego – redaktora naczelnego Dziennika Stargardzkiego – przyznało nagrody za pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia.

W lirycznym nastroju wierszy poetki ziemi stargardzkiej – Marianny Ladorudzkiej – rozmawiano o książkach i poezji.

W miłym gościnnym zakątku, przy filiżance aromatycznej herbaty, uczestnicy konkursu podzielili się refleksjami ze swoich lektur, gdyż konkursowe zadanie wymagało zredagowania recenzji wybranego bestsellera lub nowości czytelniczych.

Organizatorzy dziękują Uczestnikom, Patronom i Gościom za wspólny twórczy czas i zapowiadają kolejne ciekawe zadania Projektu To się czyta !