Bezpieczne ferie

21 lutego 2017
Bezpieczne ferie

W dniu 08.02.2017r. o godz. 17:00 w świetlicy odbyło się spotkanie młodzieży bursianej z przedstawicielami policji tj. specjalistami do spraw nieletnich KP w Stargardzie, funkcjonariuszami Straży Pożarnej w Stargardzie oraz Ratownikiem Medycznym przy jednostce Straży Pożarnej. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczny i odpowiedzialny sposób spędzania czasu wolnego. Prelekcja dotyczyła m.in. przepisów prawnych dotyczących nieletnich za czyny karalne. Porozmawialiśmy o tym czym jest demoralizacja, co wiemy na temat substancji psychoaktywnych oraz konsekwencjach prawnych związanymi z ich posiadaniem, zażywaniem i upowszechnianiem. Przedstawiciele Straży Pożarnej nakreślili, jak, kiedy i gdzie, może dojść do sytuacji niebezpiecznych. Co robić i jak sobie radzić, jak reagować i gdzie szukać pomocy. Ratownik Medyczny przeprowadził instruktaż z pierwszej pomocy przedmedycznej. Poinformowano również, jakie istnieją sposoby powiadamiania odpowiednich służb w celu uzyskania pomocy (nr alarmowe) i co robić do momentu przyjazdu służb na miejsce zdarzenia. W trakcie spotkania młodzież miała okazję oraz możliwość porozmawiać swobodnie o tym co ich interesuje w tematyce bezpieczeństwa, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Na gości oraz uczestników spotkania czekały ciepłe napoje oraz słodki poczęstunek.  Koordynatorem spotkania był wychowawca Kazimierz Wierzbowski przy współpracy p. Antoniego Guzika oraz dyrekcji Bursy.