„Stop przemocy i agresji”

14 listopada 2016
„Stop przemocy i agresji”

20 października 2016 r. na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie odbyły się zajęcia wprowadzające do realizacji programu profilaktyki  „Stop przemocy i agresji”, które zorganizowała wychowawczyni pani Elżbieta Piotrowska. Wizytowaliśmy ZK dziewięcioosobową grupą. Naszym opiekunem  był Pan porucznik Stefan Miśkiewicz, wychowawca działu penitencjarnego, natomiast oprowadzał Pan porucznik Jarosław Helon, koordynator do spraw ochronnych.  W trakcie pobytu na terenie ZK  udostępniono nam do obejrzenia salę odwiedzin z kantyną, cele więzienne, szkołę, ambulatorium, bibliotekę … Mieliśmy okazję pospacerować na spacerniaku… i wejść do celi tzw. izolatki. Będąc w bibliotece zostaliśmy zaproszeni do sali relaksacyjnej przez Panią kapitan Aleksandrę Meller-Pruńską, która jest w tej placówce psychologiem. Po krótkim wprowadzeniu, Pani kapitan pokazała nam film z udziałem  podopiecznych- osadzonych, który nagrała w trakcie swoich zajęć z nimi. Przed kamerą wystąpiło kilku mężczyzn w różnym wieku. Każdy z nich opowiedział nam krótko swoją historię…

Cały nasz pobyt na terenie Zakładu Karnego był dla nas wielkim przeżyciem.  Dowiedzieliśmy się, odwiedzając kolejne miejsca o regulujących wszystko przepisach, zakazach i nakazach… Zdaliśmy sobie sprawę czym jest ograniczenie wolności. Przesłanie od osadzonych było najwyrazistszym dowodem na to, że nieprzestrzeganie prawa i wchodzenie z nim w konflikt to nie tylko kara dla przestępcy ale także dla tych, którzy go kochają, rodziny i jego bliskich… Jakoś  samo wszystkim nam przyszło na myśl, że wolność dla człowieka jest zaraz po życiu największą wartością, a jej  pozbawienie największą karą….