Przemoc w szkole (agresja, wulgaryzmy, prześladowanie, nękanie)

25 listopada 2019
Przemoc w szkole (agresja, wulgaryzmy, prześladowanie, nękanie)

Spotykając się z młodzieżą bardzo często poruszamy tematykę profilaktyki.

W poniedziałek 18.11.2019 r. nasze zajęcia poświęcone były szeroko rozumianej przemocy w szkole. Podczas prezentacji multimedialnej młodzież zapoznała się z formami przemocy, prześladowaniem i nękaniem w szkole oraz została przedstawiona przemoc rówieśnicza w świetle prawa.

 

Cele szczegółowe zajęć to:

– zapoznanie ze zjawiskiem agresji i przemocy,
– uświadomienie występowania agresji w życiu codziennym,
– uświadomienie sobie różnic między złością, agresją i przemocą,
– zwrócenie uwagi na różne przejawy złości i agresji oraz na możliwości i sposoby radzenia sobie z nimi,
– jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz możliwości pomocy.

 

Warto również pamiętać, że sprawcom przemocy rówieśniczej czasem wcale nie chodzi o skrzywdzenie innych osób, wywołanie u swoich ofiar trudnych i nieprzyjemnych uczuć. Nie zdają sobie sprawy, że przez swoje zachowania, które najczęściej określają „głupimi żartami”, „przedrzeźnianiem kogoś” czy „dobrą zabawą”, mogą sprawić, że rówieśnik poczuje się kimś gorszym czy nieważnym. Czasem takie zachowania mogą przerodzić się w sytuacje naruszenia prawa.

W podsumowaniu warto zaznaczyć, że każda osoba, która wie o przemocy wobec swojego rówieśnika i nie reaguje, daje na nią ciche przyzwolenie, często odczytywane przez bezpośrednich sprawców jako zachęta do dalszych przemocowych zachowań, a przez ofiary – jako zgoda ogółu na takie traktowanie.

W sytuacjach przemocy w Internecie lub przy użyciu telefonów komórkowych można skontaktować się z zespołem Helpline.org.pl – przez telefon 800 100 100 lub przez stronę www.helpline.org.pl (chat, e-mail lub wiadomość) Osoby doświadczające bezpośredniej przemocy rówieśniczej mogą zwrócić się po wsparcie do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111, który działa codziennie w godzinach 12:00–20:00. Z konsultantami 116111 można skontaktować się również przez stronę www.116111.pl, która umożliwia przesłanie anonimowej wiadomości online przez całą dobę.

 

Zajęcia przeprowadziła pani Sylwia Herba