POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

11 maja 2019
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

We wtorek, 7 maja odbyło się Uroczyste Pożegnanie Absolwentów Bursy Szkolnej w Stargardzie rocznik 2018/ 2019. Była to okazja, żeby nagrodami rzeczowymi, dyplomami, listami pochwalnymi do rodziców oraz wpisem do Złotej Księgi uhonorować tych wychowanków, którzy w czasie swojego pobytu w bursie wykazali się wzorową postawą, wysoką kulturą osobistą lub aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym. Po oficjalnej części oraz życzeniach złożonych przez dyrektor bursy p. Małgorzatę Rybicką przyszedł czas na wspomnienia o pierwszych dniach w bursie, o swoich wrażeniach z pobytu a także dzielenie się swoimi planami i pomysłami na życie. Wszystko przy słodkim poczęstunku.

Absolwencie….

tak, jak powiedziała Pani dyrektor… my się nie żegnamy, my mówimy: do widzenia  🙂 

Spotkanie przygotowały wychowawczynie R. Kamińska i M. Pospiech