Dąb Pamięci

8 maja 2019
Dąb Pamięci

W ramach programu „Katyń…ocalić od zapomnienia” 9 kwietnia 2019 roku na terenie naszej bursy został posadzony Dąb Pamięci dla uhonorowania aspiranta Policji Państwowej Jana Borkowskiego, jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego w Kalininie (obecnie Twer), pogrzebanego w Miednoje.

Koordynatorem tego projektu jest Instytut Pamięci Narodowej, który jest fundatorem tablicy pamiątkowej, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych- fundator sadzonki dębu. Przedsięwzięcie posadzenia Dębu Pamięci realizowane było pod honorowym patronatem Starosty Stargardzkiego pani Iwony Wiśniewskiej. W uroczystościach udział wzięli: pani Ewelina Orłowska- córka upamiętnianego Jana Borkowskiego, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Michał Jach, Starosta Stargardzki pani Iwona Wiśniewska, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie nadkom. Artur Grenda, pan Krzysztof Męciński Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzany pan Witold Ruciński, delegacja Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Szczecinie, z panią Prezes Jolantą Turlińską- Kępys na czele, przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy bursy oraz zaproszeni goście.

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor bursy Małgorzata Rybicka, inicjatorka tego przedsięwzięcia. Po przywitaniu gości przybliżyła zgromadzonym ideę programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Następnie głos zabrał poseł na Sejm pan Michał Jach, Starosta Stargardzki pani Iwona Wiśniewska oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich pani Jolanta Turlińska-Kępys, która przybliżyła sylwetkę upamiętnianego Jana Borkowskiego.

Wzruszeniom nie było końca podczas występów naszych wychowanków, którzy przygotowali wspaniałą część artystyczną. Zaprezentowany przez nich montaż słowno-muzyczny przybliżył zgromadzonym obraz strasznych wydarzeń w wojennej historii Polski.

Po części artystycznej na terenie bursy odbyło się uroczyste posadzenie Dębu Pamięci. Córka Jana Borkowskiego pani Ewelina Orłowska podsypała dąb ziemią przywiezioną z cmentarza wojennego w Miednoje oraz odsłoniła pamiątkową tablicę. W kolejności dąb sadzili: dyrektor bursy, Starosta Stargardzki, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Uroczystości towarzyszyło przemówienie córki Jana Borkowskiego pani Eweliny Orłowskiej, która ze wzruszeniem podziękowała za upamiętnienie ojca. Następnie Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich pani Jolanta Turlińska-Kępys wręczyła dyrektor bursy Certyfikatu przystąpienia naszej placówki do programu. Po poświęceniu tablicy Jana Borkowskiego i wspólnej modlitwie nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez zaproszonych gości i wychowanków bursy.

Zwieńczeniem uroczystości była prezentacja Tablicy Pamięci Jana Borkowskiego w holu bursy i poczęstunek.

Posadzony Dąb Pamięci będzie przypominał naszym wychowankom i lokalnej społeczności o honorze i poświęceniu Jana Borkowskiego oraz innych ofiar zbrodni stalinowskich.

 

Przedsięwzięcie koordynowali wychowawcy: Aneta Kaproń, Renata Kamińska i Antoni Guzik.