Pomagamy!

23 maja 2017
Pomagamy!

W czwartek 18 maja, My, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bursy wraz z opiekunami p. Pauliną oraz p. Antonim, wybraliśmy się do Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie, by przekazać dary w postaci środków czystości, pozyskane dzięki akcji charytatywnej prowadzonej w bursie. Tego dnia spotkaliśmy się z prezesem stowarzyszenia, panem Januszem Tartanusem, który przybliżył nam realia funkcjonowania ośrodka oraz historię byłych pensjonariuszy, których doświadczyło życie. Stowarzyszenie przyjmuje wszystkich, którzy potrzebują pomocy, bez wstępnych warunków: ofiary przemocy domowej, osoby niepełnosprawne, także po amputacjach, osoby upośledzone psychicznie, czy w ostatnim stadium choroby nowotworowej.

Regulamin ośrodka stanowi, że pobyt tam trwać może do roku. Ale w praktyce wiele osób mieszka dłużej. A niektóre wręcz skazane są na pobyt wieloletni. Stowarzyszenie poza działalnością na rzecz bezdomnych, zajmuje się rozdziałem żywności dla najuboższych osób z terenu miasta i gminy Stargard.