KURS PIERWSZEJ POMOCY

14 czerwca 2023
KURS PIERWSZEJ POMOCY

W dniach 25 i 27 kwietnia 2023 r.  odbyła się kolejna edycja kursu pierwszej pomocy. Szkolenie dla naszych wychowanek przeprowadziła instruktorka PCK p. Sylwia Czubala ze wsparciem wolontariuszki. Zasady udzielania pomocy, ocena stanu poszkodowanego, postępowanie w przypadku braku krążenia to tylko niektóre tematy omówione w trakcie zajęć. Szkolenie dało dziewczętom nową wiedzę, utrwalenie posiadanych już informacji a także możliwość przećwiczenia zdobytych umiejętności. Uczestniczki zgodnie stwierdziły, że kurs był bardzo wartościowy ze względu na przekazane treści jaki i formę. Szkolenie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń.

 

 

 

 

Organizatorka: R. Kamińska