binary option aotomatic trading binary option consitent martingle strategy 100 uno mas accion del precio en opciones binarias iq option instatrader bonus pusing dng binary iq option is it safe to invest in binary options in india

Konkurs recytatorski „Czesław Miłosz – poeta uniwersalny”.

26 lutego 2018
Konkurs recytatorski „Czesław Miłosz – poeta uniwersalny”.

Bursa Szkolna w Stargardzie ma zaszczyt zaprosić

uczniów szkół ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w  Konkursie recytatorskim:

 „Czesław Miłosz – poeta uniwersalny”.

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Starostwo Powiatu Stargard.

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO:

I. Organizator:

Bursa Szkolna w Stargardzie

73-110 Stargard ,ul. Plac Majdanek 7

tel/fax (91) 573-28-27,  e-mai  bursaszkolna@bursaszkolna.pl

Konkurs recytatorski koordynowany jest przez Anetę Kaproń, wychowawczynię w  Bursie Szkolnej.

 

II. Uczestnicy:

Uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych. Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

 

III. Cel konkursu:

Propagowanie wśród uczniów twórczości Czesława Miłosza. Propagowanie czytelnictwa. Rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów. Umożliwienie zrealizowania przez uczniów ich talentów i możliwość  zaprezentowania ich  w szerszym gronie. Rozwijanie wrażliwości na poezję.

 

IV. Zagadnienia ogólne

Regulamin konkursu sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002r. Nr13, poz.125.).

Konkurs odbędzie się 12 IV 2018 r. o godzinie 1700 w Bursie Szkolnej.

Konkurs polega na: recytacji wybranego wiersza Czesława Miłosza.

Następnie jury kierując się  kryterium: odpowiedniego doboru utworu, jego interpretacji, odpowiedniej dykcji i gestów zaprezentowanych przez uczestnika wytypuje zwycięzców.

Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

 

Wymagania: Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (wraz z tytułem wiersza ). Uczniowie oraz ich opiekunowie zobowiązani są również do wypełnienia   zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępnych  na stronie internetowej Bursy Szkolnej i dołączonych do regulaminu) oraz przesłania ich do dnia 30  III  2018 r.  na adres Bursy Szkolnej w Stargardzie.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
OPIEKUNA/NAUCZYCIELA UCZESTNIKA KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO