Biblioteka w bursie ogłasza konkurs

26 lutego 2018
Biblioteka w bursie ogłasza konkurs

Biblioteka w bursie ogłasza konkurs na „Najlepszego Czytelnika roku szkolnego 2017/2018″

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2017/2018

Cele konkursu:

Promocja czytelnictwa.

Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

Podnoszenie kultury czytelniczej wychowanków.

Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.

 

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich wychowanków naszej bursy.

Czas trwania konkursu – rok szkolny 2017/2018.

Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza wychowanków, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12.06.2018r.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.

 

12 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2017/2018, który ogłoszony został przez bibliotekę w bursie. Bezapelacyjnie zwyciężyła Karolina Kalischewska z grupy V. Pani dyrektor Małgorzata Rybicka na uroczystym apelu wręczyła Karolinie nagrodę książkową oraz dyplom.

Serdecznie gratulujemy!