Zmiany w Zarządzie MRB

22 stycznia 2019
Zmiany w Zarządzie MRB

W związku z rezygnacją wychowanków z funkcji pełnionych w Młodzieżowej Radzie Bursy, zmienił się skład osobowy Zarządu. Zgodnie z regulaminem, do Zarządu weszły kolejne osoby z listy wyborczej. Na pierwszym spotkaniu młodzież przydzieliła następujące funkcje:

Klaudia Jarosz – przewodnicząca

Dominika Chudy – zastępca przewodniczącej

Kinga Miśkiewicz – sekretarz

Poprzedniemu Zarządowi dziękuję za intensywną i bardzo dobrze wykonaną pracę, obecnemu życzę zaangażowania i wytrwałości.

 

Opiekun MRB Renata Kamińska