Zajęcia warsztatowe z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące orientacji zawodowej

31 marca 2022
Zajęcia warsztatowe z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące orientacji zawodowej

29 marca 2022 roku doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy p. Ewa Nowicka i p. Magdalena Winnicka przygotowały ciekawe zajęcia warsztatowe dla młodzieży związane z orientacją zawodową. Dzięki spotkaniu młodzi ludzie dowiedzieli się jakie są formy wsparcia Urzędu Pracy w Stargardzie i jakie daje to korzyści pracownikom. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działające w urzędzie pomagają bezpłatnie w planowaniu kariery zawodowej i podejmowaniu decyzji zawodowych.

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowe urozmaiciły ćwiczenia dla młodzieży w czytaniu ze zrozumieniem oraz gra w anagramy. Ponadto doradcy zawodowi udostępnili młodzieży materiały, dzięki którym zainteresowani wychowankowie mogli wypełnić kwestionariusze zainteresowań zawodowych.

 

Organizator: Aneta Kaproń