XVI Spotkania z Edukacją

27 marca 2024
XVI Spotkania z Edukacją

15 marca 2024 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie odbyły się XVI Spotkania z Edukacją zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Stargardzki i Prezydent Miasta Stargard.
Głównym celem organizowanych w tym roku spotkań było zapoznanie uczniów klas ósmych szkół podstawowych z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu stargardzkiego na rok szkolny 2024/2025. Tradycyjnie już Bursa Szkolna również była reprezentowana. Ofertę naszej placówki wzorcowo przedstawiały wychowanki Julia Banaś i Lena Rogowska. Jest to zawsze czas promocji, integracji, nawiązywania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń. Bardzo miłe jest też to, że uczniowie mieszkający w bursie a na targach reprezentujący swoje szkoły dołączają do nas i są żywym dowodem na to, że warto korzystać z oferty naszej bursy.

Organizatorki: R. Kamińska i J. Konarska