Wybory do samorządu Młodzieżowej Rady Bursy.

22 października 2015
Wybory do samorządu Młodzieżowej Rady Bursy.

W dniu 20.10.2015 r. odbyły się demokratyczne wybory do samorządu Młodzieżowej Rady Bursy, a także wybory opiekuna MRB.
Nad przebiegiem wyborów czuwał dotychczasowy skład MRB wraz z opiekunami.
Uprawnionych do głosowania było 120 wychowanków. Swój głos oddało 96 osób.
WYNIKI:
Do samorządu MRB wybrani zostali:
1. Derwin Magdalena – 30 głosów
2. Marcinkowska Maria – 27 głosów
3. Bus Mariusz – 13 głosów
4. Wiśniewska Katarzyna – 8 głosów
5. Witomski Krzysztof – 7 głosów

Opiekunami MRB zostali:
1. Piotrowska Elżbieta – 38 głosów
2. Guzik Antoni – 29 głosów

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!