„W SŁUŻBIE PRAWU”

24 marca 2023
„W SŁUŻBIE PRAWU”

Dnia 14 marca, grupa wychowanków uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży pn. „W służbie prawu”.

Podczas spotkania kpt. Grzegorz Terlikowski przestrzegał przed negatywnymi zachowaniami oraz przedstawił konsekwencje prawne społecznie nieakceptowanych form postępowania.

Wychowanków zapoznano z:

  • środkami przymusu bezpośredniego, które stosowane są wobec osób pozbawionych wolności
  • specyfiką pracy funkcjonariusza Służby Więziennej, trwającym naborem do Służby Więziennej
  • systemem dozoru elektronicznego

 

Na spotkaniu poruszona została kwestia szkodliwości używek, m.in. konsekwencji zażywania narkotyków oraz alkoholu.

Wizyta w stargardzkiej jednostce z pewnością spowodowała szersze spojrzenie na podejmowanie właściwych decyzji w dorosłym życiu.

Źródło: FB Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie

 

Organizatorki:

P. Zajdel i R. Kamińska