UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY POSADZENIA DĘBU PAMIĘCI NA TERENIE BURSY SZKOLNEJ

21 kwietnia 2023
UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY POSADZENIA DĘBU PAMIĘCI NA TERENIE BURSY SZKOLNEJ

19.04.2023 roku uroczyście obchodziliśmy rocznicę posadzenia na terenie bursy Dębu Pamięci poświęconemu aspirantowi Policji Państwowej panu Janowi Borkowskiemu zamordowanemu w Kalininie (obecnie Twer). Inicjatorka przedsięwzięcia dyrektor p. Małgorzata Rybicka przybliżyła wychowankom rys historyczny dotyczący zbrodni katyńskiej oraz odniosła się do swojej historii rodzinnej. Wychowawczyni p. Aneta Kaproń zapoznała przybyłych na uroczystość wychowanków z celem programu edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia”, przybliżyła postać p. Jana Borkowskiego oraz odniosła się do współpracy z szeregiem instytucji i osób, dzięki którym przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia na terenie bursy było możliwe. Podczas uroczystego wieczoru utalentowana młodzież zaprezentowała utwory związane z wojennym czasem, a wychowawczyni p. Dorota Wołyniec przygotowała prezentację, dzięki której wychowankowie mogli zobaczyć przebieg uroczystości z 2019 roku. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania udali się przed bursę, gdzie przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bursy złożyli kwiaty i znicz pod pamiątkowym monumentem i Dębem Pamięci.

 

 

Aneta Kaproń