TENIS STOŁOWY W BURSIE SZKOLNEJ

5 kwietnia 2023
TENIS STOŁOWY W BURSIE SZKOLNEJ

Bursa Szkolna w Stargardzie postanowiła nawiązać kontakt z jedną z podobnych placówek opiekuńczo-wychowawczych z naszego regionu. Celem tego przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń oraz integracja młodzieży zamieszkującej różne placówki o podobnym profilu działalności. Najlepsze i sprawdzone płaszczyzny współpracy, to z pewnością sport, kultura i rozrywka. Zaczęliśmy naszą współpracę od sportu, który jest najpopularniejszą formą spędzania czasu wolnego przez młodzież. Do Stargardu zaprosiliśmy drużynę tenisa stołowego z Internatu ZS Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego z Pyrzyc. W dniu 29 marca w świetlicy Bursy Szkolnej w Stargardzie rozegrany został mecz tenisa stołowego pomiędzy wychowankami internatu z Pyrzyc oraz gospodarzami – chłopcami z bursy w Stargardzie. Młodzież rozegrała mecz systemem każdy z każdym plus gra podwójna. Z kronikarskiego obowiązku pragniemy poinformować o zdecydowanej supremacji stargardzkiej drużyny , która zwyciężyła drużynę gości w sposób przekonujący. Zwycięska drużyna otrzymała z rąk V-ce Dyrektora pamiątkowy puchar , a drużyna gości – okolicznościową statuetkę. Oprócz tego goście otrzymali z rąk gospodarzy foldery promujące Stargard i zachęcające do zwiedzenia zabytkowych miejsc naszego pięknego miasta. Tuż po zakończeniu towarzyskiego meczu, goście zwiedzili naszą bursę oraz zapoznali się z zasadami jej funkcjonowania. Odjeżdżając do swojego internatu , goście zapewnili nas o kolejnym integracyjnym spotkaniu , które tym razem będzie miało miejsce w Pyrzycach. Wg opinii obserwatorów, stwierdzili oni jednomyślnie, że zostały spełnione zamierzone cele integracyjne poprzez jedną z form współzawodnictwa sportowego.

 

 

Z ramienia Bursy Szkolnej w Stargardzie , nad sprawą organizacyjną tej imprezy czuwali:

Sylwia Herba i Mirosław Dobrzański