cursos para invertir en opciones binarias indice opciones binarias fraude bot robot signal binary trading iq option binary option for minin opciones binarias bruce dotson descargar pdf que impuestos paga por opciones binarias en colombia

„Subkultury młodzieżowe”

9 marca 2020
„Subkultury młodzieżowe”

W środę 4.03.2020 r. podczas spotkania z młodzieżą podjęliśmy tematykę subkultur młodzieżowych.

 

 

 

 

 

 

 

Celem głównym zajęć było określenie czym jest subkultura młodzieżowa.

 

Cele szczegółowe:

  • uczeń uświadomił sobie znaczenie pojęcia subkultura młodzieżowa,
  • wymienia znane mu subkultury młodzieżowe,
  • potrafi określić cechy charakterystyczne subkultur,
  • wie, jakie są konsekwencje przyjmowania określonych postaw,
  • uczeń potrafi wskazać zachowania właściwe dla subkultur,
  • opisuje cechy języka subkultur,
  • charakteryzuje system wartości właściwy dla określonych subkultur,
  • uczeń zna konsekwencje wynikające z członkostwa w subkulturach.
     

Po prezentacji multimedialnej wspólnie dyskutowaliśmy nad przyczynami przynależności do subkultur, rolą subkultury w życiu młodzieży oraz omówiliśmy szanse i zagrożenia związane z subkulturami.

 

Zajęcia przeprowadzili: pani Sylwia Herba i pan Adam Farbotko