Stop przemocy i agresji

8 stycznia 2019
Stop przemocy i agresji

6.12.2018 r. – odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat agresji i przemocy. Uczestnicy spotkania uzyskali informacje na temat przyczyn agresji i przemocy z przygotowanej prezentacji, następnie rozmawiano o występowaniu przemocy w rodzinie i wśród młodych ludzi. Młodzież uzyskała informacje jak bronić się przed przemocą i agresją, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Podczas dyskusji uczestnicy zgodzili się, że empatia, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka i komunikacja pomagają w  niwelowaniu tego zjawiska.

 

 

prowadząca spotkanie- Bożena Różańska