STOP cyberprzemocy

18 listopada 2019
STOP cyberprzemocy

W środę 13.11.2019 r. w bursie odbyło się kolejne spotkanie z dziedziny profilaktyki. Tym razem nasze spotkanie było poświęcone cyberprzemocy. Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę. Uczniowie powinni również wiedzieć, jak zachować się w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania przemocy w Internecie oraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

 

 

Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych w oparciu o scenariusz zajęć, powinno być wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

 

W czasie zajęć wychowankowie dowiedzieli się:

  • jakie formy może przyjmować cyberprzemoc,
  • jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje,
  • jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań,
  • jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy,
  • jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy,
  • jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy

 

Metody wykorzystane podczas zajęć to: praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, debata, wykład, prezentacja multimedialna.

 

Zajęcia przeprowadziła pani Sylwia Herba