SPRZĄTANIE ŚWIATA

25 września 2023
SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tradycyjnie we wrześniu nasza bursa przyłączyła się do akcji „Sprzątanie świata”.

Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

W Polsce sprzątanie świata odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy wolontariacko młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych, pracownicy firm (wolontariaty pracownicze) oraz niezrzeszeni młodzi i dorośli.

Wychowankowie bursy wsparli swoimi działaniami akcję „Sprzątanie świata” 20 września 2023r.

 

 

Osoby odpowiedzialne: Aneta Kaproń, Zbigniew Urbański.