Sprzątanie Świata

30 września 2019
Sprzątanie Świata

26 września posprzątaliśmy kawałek świata. Młodzież, wyposażona w worki i rękawiczki jednorazowe, sprawnie wyzbierała śmieci wokół Bursy.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej wychowanków i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wszyscy uczestnicy sprzątania wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o miejsce, w którym żyjemy, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

 

Wychowawcy odpowiedzialni: Antoni Guzik, Dorota Wołyniec.