Spotkanie dyskusyjne „Bezpieczeństwo na drodze”

31 października 2018
Spotkanie dyskusyjne „Bezpieczeństwo na drodze”

W dniu 29.10.2018 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez wychowawcę Antoniego Guzika dotyczące bezpieczeństwa w poruszaniu się na drogach w terenie zabudowanym oraz poza nim. Prowadzący zwrócił szczególną uwagę na fakt iż najwięcej pieszych ginie na przejściach dla nich wyznaczonych gdyż przejścia nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa dla pieszych, ale wymagają zachowania szczególnej ostrożności przed wejściem na nie. Bardzo istotną kwestią jest poruszanie się pieszych poza terenem zabudowanym, przypomniał uczestnikom spotkania o bardzo wzmożonym ruchu w najbliższym okresie i o możliwie największym zabezpieczeniu siebie dotyczącym bycia widzianym przez innych użytkowników dróg (kamizelka + odblaski). Podsumowaniem spotkania była prośba prowadzącego o zachowanie ostrożności i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego tak w ternie zabudowanym jak i poza nim.