Regulamin Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego…

2 grudnia 2022
Regulamin Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego…

 

 

Regulamin Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego szkół ponadpodstawowych pod patronatem Starosty Powiatu Stargardzkiego

 

 

 

 

 

Data zawodów : 11.01.2023 , godzina: 17:00

Miejsce: Bursa Szkolna w Stargardzie , Plac Majdanek 7

I Cele

 1. Propagowanie aktywności ruchowej oraz sportu poprzez udział w zawodach tenisa stołowego.
 2. Popularyzacja tenisa stołowego oraz promowanie postawy fair play.
 3. Promocja Bursy Szkolnej w Stargardzie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
 4. Wyłonienie najlepszej zawodniczki oraz zawodnika spośród uczniów szkół ponadpodstawowych.
 5. Integracja młodzieży oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.
 6. Doskonalenie znajomości przepisów gry tenisa stołowego

 

II Warunki uczestnictwa

 1. W zawodach startować mogą uczennice i uczniowie wyznaczeni przez dyrekcje poszczególnych szkół.
 2. Dyrekcja Szkoły wyznacza po jednej zawodniczce i zawodniku reprezentujących daną szkołę.
 3. Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy , obuwie zmienne oraz posiadanie własnej rakietki.
 4. Zgodnie z przepisami niedozwolone jest posiadanie koszulki koloru białego.

 

III Nagrody

 1. Za pierwsze trzy miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców przewidziano pamiątkowe puchary oraz dla wszystkich uczestników dyplomy.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Zawody rozegrane zostaną systemem ,,każdy z każdym,,
 2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych przez Dyrektora Bursy Szkolnej, a także przepisów bhp i p.poż.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje , urazy oraz inne przypadłości zdrowotne uczestników zawodów.
 4. Zawody rozegrane będą na dwóch stołach w oparciu o przepisy gry obowiązujące w Polskim Związku Tenisa Stołowego.
 5. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania zawodów, rozstrzyga sędzia główny.
 6. Uczestników uprasza się o wcześniejsze przybycie w celu przebrania się oraz odbycia rozgrzewki.

 

Preliminarz

Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Powiatu Stargardzkiego

 1. Puchary + tabliczki z napisami     – 300 zł
 2. Dyplomy                                       –   50 zł
 3. Napoje                                          –   70 zł
 4. Słodki poczęstunek                      –   80 zł

Razem                                                 – 500 zł  (pięćset złotych)