Projekt „Katyń – ocalić od zapomnienia”

28 lutego 2019
Projekt „Katyń – ocalić od zapomnienia”

W poniedziałek 25.02.2019 r. odbyło się spotkanie, poprzedzające uroczystość posadzenia „Dębu Katyńskiego”, która odbędzie się w kwietniu na terenie naszej bursy.

Gośćmi spotkania byli prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Szczecinie Pani Jolanta Turlińska – Kępys, Halina Markiewicz członek zarządu oraz córka pana Jana Borkowskiego na którego cześć będzie posadzony dąb „ katyński” pani Ewelina Orłowska. Spotkanie zgromadziło dużą grupę młodzieży. Pani prezes Stowarzyszenia mówiła o statutowym realizowaniu pamięci osób zamordowanych przez NKWD w latach 1939 – 1943. Przedstawiła i zademonstrowała zdjęci z cmentarza w Katyniu oraz krzyże i tablice upamiętniające miejsca zbrodni w różnych miejscach naszego województwa. Następnie głos zabrała córka pana Jana Borkowskiego pani Ewelina Orłowska przedstawiając na tyle ile pamięta osobę swojego ojca oraz wydarzenia po aresztowaniu i wywiezieniu ojca. W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor bursy pani Małgorzata Rybicka oraz wicedyrektor pani Dorota Wiśniewska. Organizatorem spotkania była pani Aneta Kaproń a także Antoni Guzik.