„Profilaktyka zachowań suicydalnych”

29 listopada 2016
„Profilaktyka zachowań suicydalnych”

W dniu 22.11.2016r. o godzinie 18:00 w świetlicy, odbyło się spotkanie młodzieży z wychowawcą Kazimierzem Wierzbowskim. Spotkanie dotyczyło form i sposobów radzenia sobie z problemami „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży”. Głównym zadaniem zajęć było uświadomienie młodzieży, że z każdej sytuacji jest wyjście i można sobie lub z pomocą innych „dać radę”. Nawet wtedy, gdy wydaje się to niemożliwe. Młodzież bardzo aktywnie brała udział w dyskusji oraz z zaciekawieniem „chłonęli” przekazaną im wiedzę.