Profilaktyka uzależnień: alkohol, papierosy, środki psychoaktywne

20 maja 2022
Profilaktyka uzależnień: alkohol, papierosy, środki psychoaktywne

17.05.2022 roku zostało zorganizowane spotkanie-dyskusja z wychowankami bursy na temat uzależnień. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków psychoaktywnych. Jak również eliminowanie i zmniejszanie czynników ryzyka oraz wzmacnianiu postaw pożądanych. A także rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, frustracją, stresem i zagrożeniem.

 

Zajęcia prowadzili wychowawcy K. Wierzbowski, Z. Urbański.