Pożegnanie tegorocznych Absolwentów

4 maja 2022
Pożegnanie tegorocznych Absolwentów

Dnia 27 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych Absolwentów naszej bursy.

Podczas części artystycznej zaprezentowany został kabaret pt. „Rozliczmy się córko” oraz utwory „Szczęśliwej drogi już czas” i „Ale to już było”. W prezencie od absolwentki Oli Olejniczak wybrzmiała wzruszająca piosenka „Pożegnanie Absolwenta”.

Pani dyrektor Małgorzata Rybicka wręczyła wszystkim Absolwentom pamiątkowe dyplomy. Ponadto, wpis do „Złotej Księgi” oraz list pochwalny do rodziców za wzorową postawę i aktywny udział w życiu bursy otrzymali: Nikola Krohn, Łukasz Bus, Maciej Prądziński.

 

List pochwalny za aktywny udział w życiu bursy otrzymali: Aleksandra Olejniczak i Eryk Kurzyk.

Przy słodkim poczęstunku był czas na chwilę wspomnień i opowieści o planach na przyszłość. Pan wicedyrektor Antoni Guzik swoje życzenia wyśpiewał przy akompaniamencie gitary. Pani dyrektor wyraziła nadzieję całego grona pedagogicznego, że Absolwenci będą wracać do nas z odwiedzinami jeszcze nie raz.

Ze wszystkich ważnych życzeń dla Absolwentów, które padły podczas tej uroczystości warto przytoczyć słowa „Nie czekajcie. Nie czekajcie z życiem”.

 

Organizatorki:

Renata Kamińska i Patrycja Zajdel