Patriotyzm dziś

15 listopada 2018
Patriotyzm dziś

W dniu 08.11.2018 r. odbyła się debata na temat „Czy we współczesnym świecie patriotyzm jest ważną wartością” w której udział wzięła liczna grupa wychowanków. Po prezentacji wypowiedzi uczniów z różnych szkół w Polsce, uczestnicy spotkania ustosunkowali się do wypowiedzi swoich kolegów, następnie wysłuchali komentarza prowadzącego debatę Antoniego Guzika dotyczącej współczesnego patriotyzmu. Prowadzący debatę zadał pytanie do uczestników debaty o wymienienie ich zdaniem najbardziej zasłużonych postaci dla polskiej niepodległości. Wychowankowie zaprezentowali swoją sporą wiedzę, czym bardzo pozytywnie zaskoczyli prowadzącego debatę. Podsumowując debatę wyrażono pogląd, że na przestrzeni lat słowo „Patriotyzm” ewaluowało, lecz główny sens słowa jest niezmienny. Prowadzący debatę podziękował uczestnikom za udział.

 

Prowadzący: Antoni Guzik