Patriotyzm dziś

3 grudnia 2019
Patriotyzm dziś

W dniu 28.XI.2019 r. odbyła się debata na w/w temat w której wzięła udział liczna grupa wychowanków naszej bursy. Debatę prowadził Antoni Guzik a oprócz młodzieży udział wzięli wychowawcy Justyna Konarska i Zbigniew Urbański oraz pani wicedyrektor Dorota Wiśniewska obserwująca debatę. Otwierając debatę i witając wszystkich uczestników pan Antoni Guzik poinformował o formule debaty dzieląc ją na trzy części: prezentacja multimedialna sondy ulicznej dotyczącej wypowiedzi na temat współczesnego „patriotyzmu” ,dyskusji uczestników dotyczącej sondy oraz własnego pojmowania współczesnego patriotyzmu, trzecią częścią było wypełnienie ankiety dotyczącej „ patriotyzmu dziś”. Wychowankowie bardzo aktywnie zaangażowali się w dyskusję na temat sondy oraz dzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi różnic między patriotyzmem z przeszłości a dzisiejszym.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy debaty zostali podzieleni na grupy, które wypełniały przygotowaną ankietę. Po zebraniu ankiet prowadzący podziękował wszystkim uczestnikom debaty za udział w debacie, szczególnie aktywnym uczestnikom. Mottem debaty było „Nie ma drzewa bez korzeni a człowieka bez ojczyzny”.