تداول العملات الرقمية في مصر ikili opsiyondan para kazanan varmı توب اوبشن للخيارات الثنائية analisis tecnico de opciones binarias highlow binary options review scalping indicator for binary options horários para executar operações opções binárias

Odpowiedzialność za łamanie prawa

20 stycznia 2020
Odpowiedzialność za łamanie prawa

16.01.2020 r. spotkaliśmy się z młodzieżą z dwóch grup w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki. Tym razem została przedstawiona i omówiona prezentacja multimedialna na temat odpowiedzialności młodzieży za łamanie prawa.

 

 

 

 

 

Na spotkaniu podejmowane były takie zagadnienia jak:

  1. W sytuacji popełnienia przestępstwa przez małoletniego sposób jego ukarania zależny jest od jego wieku w momencie popełniania przestępstwa
  2. Pojęcie „nieletniego” w prawie karnym nie jest tożsame z definicją „małoletniego” określoną w przepisach kodeksu cywilnego
  3. Kiedy nieletni odpowiada za przestępstwo?
  4. Odpowiedzialność karna nieletnich w polskim prawie została wyraźnie oddzielona od odpowiedzialności dorosłych. Wykorzystuje ona w tych wypadkach odmienne środki wychowawcze i karne.
  5. Jaką karę może otrzymać nieletni za popełnienie przestępstwa?
  6. Obowiązki osób i instytucji wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  7. Naruszenie zasad współżycia społecznego
  8. Wybrane zagadnienia z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  9. Pojęcie demoralizacji i czynu karalnego

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zwalczanie przestępczości nieletnich, a w szczególności jej zapobieganie, wymaga całych kompleksów działań, podejmowa­nych w różnych dziedzinach życia. Przepi­sy kodeksu karnego stanowić mogą tylko środek uzupełniający.

 

Zajęcia zorganizowała pani Sylwia Herba i pani Aneta Kaproń