„Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne” – debata

26 października 2016
„Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne” – debata

W dniu 20.09.2016 r. o godzinie 20:00 w świetlicy dla wychowanków Bursy, odbyła się debata dotycząca odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. Debatę poprowadził wychowawca grupy III – Kazimierz Wierzbowski. W trakcie debaty posiłkowano się artykułami i paragrafami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich za czyny karalne Dz. U. z 2014 poz. 382 i nowelizację ustawy z 2015 poz. 1418, 1707.  Wychowankowie mieli wiele wątpliwości i zapytań. Temat wywołał dość duże zainteresowanie i chęć pogłębienia wiedzy potrzebnej w codziennym życiu. Dla obecnych czas debaty był zbyt krótki aby wnikliwie zapoznać się i ustosunkować do w/w tematu. Dlatego też następne zajęcia z tej tematyki zostaną przeprowadzone w miesiącu listopadzie br.