KURS PIERWSZEJ POMOCY

22 kwietnia 2024
KURS PIERWSZEJ POMOCY

W dniach 16 i 17 kwietnia 2024 r.  odbyła się kolejna edycja kursu pierwszej pomocy. Szkolenie dla naszych wychowanków przeprowadziła instruktorka PCK p. Sylwia Czubala. Zasady udzielania pomocy, ocena stanu poszkodowanego, postępowanie w przypadku braku krążenia to tylko niektóre tematy omówione w trakcie zajęć. Szkolenie dało wychowankom nową wiedzę, utrwalenie posiadanych już informacji a także możliwość przećwiczenia zdobytych umiejętności. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że kurs był bardzo wartościowy ze względu na przekazane treści jaki i formę. Pani S. Czubla również była pod wrażeniem umiejętności i zaangażowania naszej młodzieży.

 

 

 

wych. R. Kamińska