Kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

13 listopada 2019
Kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro –Ojczyznę”

Św. Jan Paweł II

 

W czwartek na zajęciach w bursie dyskutowaliśmy co ma wpływ na budzenie świadomości narodowej u młodzieży, jak związek z własnym regionem, poznanie kultury kształtuje poczucie systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca.

11 listopada 2019 przypada 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepodległość i wolność to dary, z których należy rozsądnie korzystać. Stąd potrzeba kształcenia i wychowania młodych ludzi w duchu znajomości polskiej historii, tradycji, umiejętnego oceniania przeszłości i poszanowania symboli narodowych.

Postawa patriotyczna w dzisiejszych czasach to przede wszystkim solidna nauka, rzetelna praca i odpowiedzialne wypełnianie swoich obowiązków wobec środowiska, dlatego wiele uwagi poświęciliśmy tym zagadnieniom.

 

Celem zajęć było podjęcie zagadnień:

  • Kształtowania postawy tożsamości narodowej.
  • Uświadomienie wychowankom ich roli w tworzeniu najnowszej historii.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich w najbliższym środowisku.
  • Ukazanie znaczenia wychowania patriotycznego w życiu młodzieży.
  • Korzystanie z dorobku kulturowego i duchowego.
  • Zachowanie w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.
  • Kształtowanie postawy szacunki do wartości uniwersalnych.

 

Zajęcia poprowadził pan Adam Farbotko i pani Sylwia Herba.