Konkurs na Najlepszego Czytelnika roku szkolnego 2021/2022

30 września 2021
Konkurs na Najlepszego Czytelnika roku szkolnego 2021/2022

Biblioteka w bursie ogłasza konkurs na Najlepszego Czytelnika roku szkolnego 2021/2022 „Kto czyta książki – żyje podwójne”.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2021/2022.

 

Cele konkursu:

  • Motywacja do czytania książek.
  • Stworzenie wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań.
  • Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
  • Promocja czytelnictwa i działań biblioteki w bursie. Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
  • Podnoszenie kultury czytelniczej wychowanków.
  • Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.
  • Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.

 

Zasady konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich wychowanków naszej bursy.
  • Czas trwania konkursu – rok szkolny 2021/2022.

 

Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza wychowanków, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania na terenie biblioteki. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26.05.2022 r. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.