Konkurs na Najlepszego Czytelnika roku szkolnego 2018/2019

20 września 2018
Konkurs na Najlepszego Czytelnika roku szkolnego 2018/2019

Biblioteka w bursie ogłasza konkurs na Najlepszego Czytelnika roku szkolnego 2018/2019 „Kto czyta książki – żyje podwójne”

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2018/2019

Cele konkursu:

Motywacja do czytania książek.

Stworzenie wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Promocja czytelnictwa i działań biblioteki w bursie. Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

Podnoszenie kultury czytelniczej wychowanków.

Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.

 

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich wychowanków naszej bursy.

Czas trwania konkursu – rok szkolny 2018/2019.

 

Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza wychowanków, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania na terenie biblioteki. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28.05.2019 r. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.

 

29 maja rozstrzygnięty został w bibliotece bursy Konkurs na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2018/2019. Zwyciężyła Karolina Kalischewska, która nie miała sobie równych. Karolina również w zeszłym roku szkolnym okazała się tą osobą, która przeczytała największą liczbę książek i tym samym zwyciężyła w konkursie. 11 czerwca podczas uroczystego apelu dla wychowanków bursy Karolina uhonorowana została pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą książkową.

Serdecznie gratulujemy!

Organizator: Aneta Kaproń