DEBATA nt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także wychowanka”

28 września 2015
DEBATA nt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także wychowanka”

DEBATA nt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także wychowanka”,
z udziałem specjalisty przedstawicielem Rady Powiatu, Panem Zdzisławem Ryglem.

Oglądając telewizję czy też ‚surfując’ w Internecie co raz częściej słyszymy o agresywnej i wulgarnej młodzieży. Chęć łamania zasad i przekraczania granic legalności z zasady tłumaczy się buntowniczym wiekiem jednostki. Niestety w dobie XXI wieku kradzież jabłek z sadu sąsiada nie jest już wystarczająco szalonym i zakazanym występkiem przeciwko społeczeństwu. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także wychowanka”. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie w dniu 

28 września z przedstawicielem Rady Powiatu, Panem Zdzisławem Ryglem. Rozmawialiśmy o zasadach i normach naszego zachowania i o tym, że wszystko to zostało spisane w różnych dokumentach. Każdy z nas musi odpowiadać za swoje słowa i czyny w przeciwnym razie grożą nam sankcje karne. Odpowiedzialność karna nieletnich, została w polskim prawie uregulowana dwutorowo, gdyż w stosunku do nich mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu karnego oraz ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich która zasadniczo ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich. Dyskutując o przestrzeganiu prawa Pan Rygiel m.in. przedstawił nam sposób w jaki powstają akty prawne na szczeblu Powiatu, co śmiało możemy odnieść do „naszego podwórka” gdzie jako Młodzieżowa Rada Bursy też podejmujemy uchwały i ustanawiamy regulaminy. Dowiedzieliśmy się również, że działa w Stargardzie Młodzieżowa Rada Konsultacyjna, która działa w Urzędzie Miejskim wspierając Pana Prezydenta. W związku tym, że właśnie rozpoczyna się nowa kadencja działalności tej rady dostaliśmy dwa mandaty jako bursa. Nasze dwie koleżanki Madzia Derwis i Marysia Marcinkowska będą nas reprezentować przedstawiając nasze pomysły i projekty. Jesteśmy przecież zameldowani tymczasowo w Stargardzie, co daje nam status mieszkańca tego miasta.
Opracowali: Młodzieżowa Rada Bursy, Elżbieta Piotrowska-opiekun MRB.