Czy bursa ma dobry klimat?

20 stycznia 2017
Czy bursa ma dobry klimat?

Dnia 19.01.2017r., w świetlicy o godzinie 18:00, odbyły się zajęcia dotyczące budowania więzi w grupie – poprowadzone przez wychowawczynię p. Paulinę Janowicz. Każdy uczestnik zajęć mógł się swobodnie wypowiedzieć, wyrazić swoje uczucia i emocje, przełamać nieśmiałość, odreagować stres, zintegrować się w czasie zabawy ruchowej oraz grupach zadaniowych. Rozmawialiśmy o czynnikach sprzyjających i hamujących rozwój grupy, budujących i niszczących więzi między ludźmi. Wspólnie zastanowiliśmy się, co sami możemy zrobić, aby poprawić atmosferę i zacieśnić więzi w grupie.

Czy bursa ma dobry klimat? Każdy w większym bądź mniejszym stopniu utożsamia się z grupą wychowawczą, wychowawcami, kolegami i koleżankami, szuka wsparcia, akceptacji i zrozumienia, buduje przyjaźnie, więzi koleżeńskie, zdobywa zaufanie oraz niesie pomoc. Utożsamiając się z grupą, utożsamiamy się z bursą, a bursa to przede wszystkim wychowankowie.