Cyberprzemocy mówimy nie!

11 grudnia 2019
Cyberprzemocy mówimy nie!

Dbając o bezpieczeństwo naszych wychowanek w bursie w dniu 05.12.2019 r. odbyły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne na temat cyberprzemocy.

Celem spotkania było kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych.

Rozpoczęliśmy prezentacją multimedialną, aby wychowankom przypomnieć:

  • czym jest cyberprzemoc,
  • jak reagować, kiedy dotyka nas cyberprzemoc,
  • gdzie szukać pomocy.

 

Następnie młodzież chętnie włączyła się do dyskusji oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami  i refleksjami.

 

Osoby odpowiedzialne: Aneta Kaproń i Justyna Konarska