„Bezpieczna sieć, bezpieczny internet”

26 października 2016
„Bezpieczna sieć, bezpieczny internet”

W dniu 27.09.16 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą na temat „Bezpieczna sieć, bezpieczny internet”, poprowadzone przez wychowawczynię Annę Seredyńską. Młodzież rozmawiała o wadach i zaletach internetu. Przedstawione krótkie filmy edukacyjne natchnęły wychowanków do refleksji nad zagrożeniami jakie niesie świat wirtualny.