„Bezpieczeństwo p. poż. w bursie” – debata

2 listopada 2016
„Bezpieczeństwo p. poż. w bursie” – debata

W dniu 18.10.2016 r., odbyła się debata na temat „Bezpieczeństwa p. poż. i elektryczne w bursie”, zorganizowana przez wychowawcę Antoniego Guzika. Zaproszonym gościem był elektryk pan Michał Paliwoda, który poinformował wychowanków o zgodnym z przeznaczeniem używaniu urządzeń elektrycznych, z których korzystają wychowankowie. Pan Antonii przypominał młodzieży o nielekceważeniu sygnału alarmowego p. poż. i drogę ewakuacyjną którą muszą się poruszać w razie zagrożenia pożarem.