„Bądź bezpieczny w sieci”

20 grudnia 2017
„Bądź bezpieczny w sieci”

W dniu 18.12.2017 r. odbyło się spotkanie młodzieży z prawnikiem. Temat spotkania brzmiał: „Czy korzystając z Internetu możesz naruszyć przepisy Kodeksu karnego?”. Po omówieniu przez adwokata zagadnień związanych z przestępstwami, które mogą zostać popełnione przez Internet, młodzież mogła wziąć udział w dyskusji i uzyskać odpowiedzi na pytania także z innych dziedzin oraz gałęzi prawa. Podczas spotkania, prawnik odpowiedział na pytania uczniów m.in. z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz karnego.